Qingdao ZhengXin Paper Co. Ltd.

Contact details

  • Address: No.234 Xiaodingjia,Daxin Town,JimoQingdao,  | China
  • Tel: (+86) 53282531719